Informacja

„Informujemy, że rekrutacja do grupy I projektu „Obierz kurs na przyszłość-aktywizacja osób młodych” została zamknięta. Poniżej publikujemy listę rejestracyjną osób zakwalifikowanych do I grupy”.