Obierz kurs na przyszłość II –
aktywizacja osób młodych


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferowane formy wsparcia

  • Identyfikacja potrzeb uczestnika
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe, za które uczestnik otrzymuje wynagrodzenie


Projekt skierowany jest do:

  • osób w wieku do 29 roku życia
  • osób zamieszkujących na terenie powiatów objętych projektem
  • osób biernych zawodowo
  • osób niepełnosprawnych
  • osób zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia

O projekcie


Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie pn. „Obierz kurs na przyszłość II– aktywizacja osób młodych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa 1

O projekcie

Zapisz się już dziś!

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Praca marzeń